Ergonomia - informacje o ergonomii, materiały dla studentów do pobrania np. sprawozdanie.

 Jesteś tutaj: Strona główna

 

Ergonomia - informacje oraz materiały do pobrania!

Witaj w portalu poświęconym ergonomii!


Dowiesz się tu: co to jest ergonomia, na czym polega projektowanie ergonomiczne oraz będziesz mógł pobrać materiały edukacyjne dostępne dla uczniów i studentów!


Zapraszamy...


W dziale menu: "Pobierz" dostępne są materiały dla uczniów
i studentów do pobrania: sprawozdania, wykłady,
praca zaliczeniowa!"W dzisiejszych czasach prawie wszędzie otacza nas technika bez, której nie wyobrażamy sobie naszego życia - takiego w jakim żyli nasi przodkowie. Potrzeba jest matką wynalazków, ponieważ człowiek od zawsze pragnął poprawy warunków życia, co do dziś powoduje rozwój techniki. Dlatego inżynierowie czy technicy dzięki swojej wiedzy projektują i tworzą środki techniczne wciąż je udoskonalając.


Pojawiło się zatem wiele kryteriów oceny i wartościowania danych urządzeń, maszyn czy przedmiotów. Jednym z nich jest kryterium humanocentryczne.
W fabrykach czy innych zakładach pracy zajmuję się tym BHP-owcy ponieważ konieczne jest ocenianie licznych maszyn czy urządzeń codziennego użytku pod względem bezpieczeństwa użytkownika. Kryteria humanocentryczne pełniejszy udział w ocenianiu techniki znajdują w działalności ergonomicznej.""Ergonomia oraz projektowanie ergonomiczne to dostosowanie maszyn, urządzeń i przedmiotów do potrzeb fizycznych i psychicznych człowieka.""Ergonomia jest nauka stosowaną. W czasie II Wojny Światowej okazało się, że jej przydatność i znaczenie dla rozwoju techniki jest bardzo duże. Amerykańscy piloci wojskowi nie radzili sobie z obsługą zbyt skomplikowanego sprzętu bojowego. Głęboka analiza psychologów, fizjologów, lekarzy i inżynierów wykazała, że ludzie nie byli w stanie z powodu własnych ograniczeń sprawnie obsługiwać tak złożonych urządzeń. Konieczne stało się projektowanie i wytwarzanie maszyn czy urządzeń z uwzględnieniem psychicznych i fizycznych potrzeb człowieka.Ergonomia jest nauką młodą oraz interdyscyplinarną. Dziś technika to skomplikowane systemy złożone z ludzkich i maszynowych komponentów. Aby mogły one efektywnie działać niezbędne jest dostosowanie podsystemu technicznego do podsystemu ludzkiego. Konieczny jest zatem pewien zakres wiedzy o człowieku. Procesy projektowania systemów: człowiek-obiekt techniczny, w którym decydującą rolę spełniają kryteria decyzyjne z obszaru ergonomii, nazywamy projektowaniem ergonomicznym.""Co to jest ergonomia koncepcyjna oraz korekcyjna?
Odpowiedź znajduje sie w zakładce "Definicje!"


 

Źródło:
Informacje zostały zaczerpnięte z książki pt."Projektowanie ergonomiczne" (Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Poznań 2001), której autorem jest
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk


Powrót do góry

Polityka prywatności!Czy wiesz, że...

Długotrwały bezruch czyli np. długie przebywanie w pozycji siedzącej zaburza krążenie krwi, powoduje statyczne napięcie i przemęczenie mięśni. Wieloletnia praca w pozycji siedzącej może prowadzić do wielu poważnych dolegliwości.

Jak wiele wiesz na temat ergonomii?
Bardzo dużo
Dużo
Trochę
Nic